Uvjeti o sklapanju on-line ugovora

Uvjeti o sklapanju on-line ugovora

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju pisani sporazum (dalje u tekstu “Sporazum” ili “Uvjeti”) između NetCom d.o.o. te korisnika usluga opisanih i ponuđenih na http://www.netcom.hr (dalje u tekstu “Stranica”), koje su pružene samostalno ili u sklopu neke druge usluge (u daljnjem tekstu "Usluge").

U ovom Sporazumu se "Korisnik" odnosi na svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi usluge Pružatelja, "Pružatelj", i "NetCom" odnosi na NetCom d.o.o.,J. Trdine 2, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 46118101286.

Cjenik

Cjenik
Domene Registracija (godišnje) Produženje (godišnje)
.hr 625,00 Kn 625,00 Kn
.com.hr 50,00 Kn 50,00 Kn
.com .net .org .biz 98,75 Kn 98,75 Kn
.eu 40,00 Kn 70,00 Kn
.mobi 123,75 Kn 187,50 Kn
.co.uk 98,75 Kn 98,75 Kn