Good News 3 - sažetak

Content članci bazirani na XML tehnologiji
Lako rukovanje višestrukim izdanjima

Sustav baziran na baza podataka
Integrirana i automatizirana arhiva

Integriran i centraliziran rad sa slikama
Integriran prijem agencijskih materijala

Medijski neutralna struktura podataka
Potpuna kontrola pretraživanja sustava

Brz pristup svim podacima
Standardizirana korisnička sučelja

Laka instalacija i kostimizacija aplikacija
Jednostavni trening programi

Mala cijena održavanja
Fleksibilan pristup proizvodnji

Laka integracija sa postojećim sustavima
Udaljeni pristup svim aplikacijama

leptir3.JPG