Centralizirana ponuda slika

Mnogi redakcijski sustavi oslanjaju se na integraciju sa produktima za izradu, pohranjivanje i ažuriranje slika. GN3 je otišao korak dalje - vlastiti alat integriran je u sustav te je tako poboljšana kontrola nad novinarskim slikovnim deskom .

Ulaz i selekcija slika kontrolirana je istim korisničkim sučeljem koji kontrolira unos teksta, te je time postignuto lakše rukovanje i održavanje. Korisnik može selektirati slike za produkciju kao i arhivu, bez promjene korisničkog sučelja.