Preuzmi kontrolu nad dokumentima

DIAR 6 je moderan sustav za upravljanje dokumentima (DMS) koji vam pruža potpunu kontrolu, brzo, jednostavno i u skladu sa svim zakonskim propisima.

300+ korisnika već koristi DIAR

DIAR 6
LOGO MedRi
LOGO PravRi
LOGO KBC Zagreb
LOGO FFRi
LOGO GFRi
LOGO EKO Dunav
LOGO Kvantum
LOGO TZ Crikvenica
LOGO TZ Rab
LOGO Suvag
LOGO Vecla
LOGO Karlovacka
LOGO Ortopedija Lovran
LOGO DZZ
LOGO Kanal Ri
LOGO Ervenik
LOGO FMT
LOGO Kamenjak
LOGO Komunalac Pozega
LOGO Unione
LOGO Tekija
LOGO Barban
LOGO Borovo
LOGO Cerovlje
LOGO Dom Rasa
LOGO DV Zadar
LOGO GVZ Rijeka
LOGO Garesnica
LOGO Karojba
LOGO Murtela
LOGO Murter
LOGO Neven
LOGO Opcina Marcana
LOGO POU Porec
LOGO VELE Sibenik
LOGO VET Bol

Funkcionalnosti

DIAR nudi cjelovita rješenja za uredsko poslovanje velikih i malih tvrtki.

Unos i rad s dokumentima

Jednostavna i brza evidencija ulaznih, i brzo stvaranje novih dokumenata iz predložaka.

Digitalni arhiv

Dostupnost digitaliziranih dokumenata bilo kada i bilo gdje uz maksimalnu sigurnost.

Digitalne knjige

Vođenje višestrukih knjiga o predmetima, te ispis u digitalnom obliku ili ispis na papir.

Pretraživanje

Snažan i brz pretraživač uz mogućnost kombiniranja raznih atributa.

Povijest izmjena i statistika

Kompletna povijest rada na predmetima, predmetima, izmjenama i drugim evidencijama i aktivnostima korisnika.

Otpremanje

Otpremanje putem eDelivery-a, putem EPK ili ručno otpremanje.

Arhiviranje

Arhiviranje predmeta koji su riješeni te pretraživanje arhiva.

Sigurnost i digitalni potpis

Snažan alat za dodjelu prava vidljivosti, ugrađen modul za digitalno potpisivanje i digitalni pečat.

Višestruko zaduživanje

Višestruko dodjeljivanje u rad predmeta s dodjelom rokova i vođenjem komentara te automatskom dodjelom prava vidljivosti.

Image

Integracija i povezanost

 • EU VAT provjera
 • Dohvat FINA eRačuna
 • Integrirano s e-PK sustavom otpreme pošiljki
 • eDelivery (AS4) prijem i otpremanje pismena

Otpremanje

Grupno ili pojedinačno otpremanje dokumenata.

Integracija sa ERP sustavom

Mogućnost povezivanja s drugim aplikacijama.

Automatski uvoz

Uvoz pravnih subjekata putem OIB-a

Web sučelje

Lite web sučelje za brzi pregled bilo gdje.

DIAR meni

Sigurnost i ušteda

DIAR omogućava pristup samo ovlaštenim osobama. Dokumenti su na raspolaganju 24 sata, a arhiv automatski vodi i statistiku pristupa dokumentima.

Vaš urudžbeni zapisnik sada evidentira mnogo više sadržaja nego do sada, a pristupiti im možete bilo kada i s bilo kojeg mjesta. Brzo i efikasno, u djeliću sekunde, možete pronaći dokument po svim stavkama urudžbenog zapisnika.

Zašto DIAR

DIAR omogućava u isto vrijeme pristup dokumentima sa više različitih mjesta.

Kome je namjenjen

Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, poduzeća, škole i mnoge druge institucije.

Jezik

U potpunosti na hrvatskom jeziku.

Produktivnost

Efikasnija komunikacija između odjela i ubrzava sve poslovne procese.

Često postavljena pitanja

DIAR je moderan sustav za upravljanje dokumentima (DMS) koji vam pruža potpunu kontrolu nad dokumentima, brzo, jednostavno i u skladu sa svim zakonskim propisima.

Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, poduzeća, škole i mnoge druge institucije odgovorni su za ogromne količine informacija. Do skora je većina informacija bila u formi pisanih dokumenata i vrlo su se brzo gomilali. Veliki obim posla, ograničena proračunska sredstva i povećanje zahtjeva za trenutni pristup informacijama predstavljaju veliki izazov za upravljanje dokumentima koji su nastajali kroz niz godina. Pritom je vrlo bitno da se dokumenti organiziraju da ih se može pretraživati po različitim kriterijima te da se ubrza pristup dokumentima.

U klasičnom arhivu jedan dokument uvijek može gledati samo jedna osoba. Dokumenti se fizički sele sa jednog stola na drugi i izloženi su raznim rizicima kao što su požar, poplava, krađa, krivotvorenje i slično. DIAR omogućava da u isto vrijeme dokumentima pristupa više osoba s različitih mjesta. Na taj način se vrši velika ušteda u vremenu i ubrzavaju mnogi procesi, a posebno u komunikaciji sa strankama. Također, omogućava da se veliki broj spisa pohrani na vanjski medij koji se može umnožiti u odgovarajući broj primjeraka. Na taj način čuva se i osigurava dokumentacija od rizika kojima je inače izložen svaki arhiv dokumenata.

Prema novoj uredbi iz 2022/2023.godine kako bi se pravilno urudžbiralo potrebno je korisiti klase i urudžbene brojeve.

Prema novoj uredbi iz 2022/2023.godine potrebno je sve priloge u aktu digitalno potpisati ili pečatirati korištenjem uređaja od Fine za digitalno potpisivanje i pečatiranje

Ukoliko imate ugovor s HPom možete korisiti EPK prijenose.

Naravno, na način koji Vam pokazano prilikom edukacije možete slobodno raditi izmjene koje su Vam potrebne za rad.

Kako bi Vam bilo lakše raditi, poželjno da svatko od djelatnika ima na svom računalu instaliran DIAR. Za svako račinalo potrebna je jedna licenca.

Naravno, DIAR podržava korištenje Microsoft Office programa, pa osim Worda, Excela itd. kroz DIAR na ikonu za slanje e-mailom pokreće se Microsoft Outlook gdje možete slati priloge vezane uz akt.

U DIAR-u može raditi efektivno neograničen broj korisnika.
Naravno ograničenje korisnika bi mogao diktirati serverski hardver na kojemu DIAR ima bazu podataka.

DIAR omogućava pristup samo ovlaštenim osobama. Dokumenti su na raspolaganju 24 sata, a arhiv automatski vodi i statistiku pristupa dokumentima. DIAR je i multimedijski. To znači da uz zapisnik sa sjednice možete arhivirati kao prilog i zapis sa diktafona, digitalne video kamere ili digitalnog fotoaparata. Također, možete uz originalni potpisani i ovjereni dokument dodati kao prilog i njegov izvornik kao što je dokument pisan u tekst procesoru ili tabličnom kalkulatoru. Vaš urudžbeni zapisnik sada evidentira mnogo više sadržaja nego do sada, a pristupiti im možete bilo kada i s bilo kojeg mjesta. Brzo i efikasno, u djeliću sekunde, možete pronaći dokument po svim stavkama urudžbenog zapisnika.

On premise

DIAR On-premise

Lokalna DB Lokalni FS Lokalni klijent

Svi dokumenti i baza podatka se nalazi na vašoj infrastrukturi. Ništa se ne dijeli sa cloud servisima. Idealno za zatvorene sustave.

 • Server instalacija u vašoj organizaciji (za veće korisnike)
 • Moguća instalacija na jednom računalu (za male korisnike)
 • Podaci su na vašem serveru
 • Mogućnost hibridnog načina rada (npr. Lokalni FS i Cloud baza)
 • NetCom održavanje (opcionalno)
Cloud

DIAR as Service

SaaS Cloud DB Cloud FS Lokalni klijent DiarWeb Lite

Mogućnost cloud baze podataka i cloud datotečnog sistema.
NetCom nudi hosting MS baze podatka za DIAR te cloud filesystem.

 • Veća zaštita od cryptolockera
 • Remote backup
 • Nema troškova održavanja infrastrukture
 • NetCom održavanje (opcionalno)

Naši korisnici diljem Hrvatske

Karta DIAR korisnika vizual

Spremni ste započeti?

Funkcionalnost i sve značajke DIAR-a ćemo Vam rado pokazati na prezentaciji u Vašem ili našem prostoru.
Prezentacija je besplatna a za dogovor nazovite na +385 51 800 500

Dogovori prezentaciju